Đại Uy Tín

KHAI BÁO HẢI QUAN ĐẠI UY TÍN

DỊCH VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG

0 1 2 3 4

Phân loại, áp mã HS - Đại Uy Tín

20/09/2016 BY


 

Phân loại, áp mã HS

  • Nghị định 06/2003/NĐ-CP quy định về việc phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
  • Thông tư 49/2010/TT-BTC hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
  • Thông tư số 156/2011/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

 XUẤT NHẬP KHẨU HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG

KHAI BÁO HẢI QUAN

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
THỦ TỤC KHAI BÁO HẢI QUAN

David Cuong 0908 020 812 - Mr. Kiem 0934 161 161