Đại Uy Tín

KHAI BÁO HẢI QUAN ĐẠI UY TÍN

DỊCH VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG

0 1 2 3 4

Thủ tục Hải Quan - Đại Uy Tín

20/09/2016 BY


 

Thủ tục khai báo hải quan Uy Tín - Nhanh Chóng - Chất Lượng của công ty Đại Uy Tín chắc chắn sẽ là hỗ trợ tốt nhất cho việc kinh doanh của bạn . Liên Hệ Mr. Kiểm 0934 161 161 để được tư vấn miễn phí

 

thủ tục hải quan

  • Nghị định số 154/2005/NĐ-CP quy định thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan.
  • Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
  • Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.
  • Thông tư 128/2013/TT-BTC (thay thế thông tư 194/2010/TT-BTC), quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu


XUẤT NHẬP KHẨU HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG

KHAI BÁO HẢI QUAN

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
THỦ TỤC KHAI BÁO HẢI QUAN

David Cuong 0908 020 812 - Mr. Kiem 0934 161 161