Thủ tục Hải Quan Điện Tử - Đại Uy Tín - DỊCH VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN

KHAI BÁO HẢI QUAN ĐẠI UY TÍN

DỊCH VỤ KHAI BÁO HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG

0 1 2 3 4

Thủ tục Hải Quan Điện Tử - Đại Uy Tín

20/09/2016 BY


Thời đại công nghệ thông tin phát triển tạo điều kiện để khai báo hải quan điện tử đáp ứng nhu cầu một ngày gia tăng của các giao dịch hải quan

MỘT SỐ VĂN BẢN VỀ KHAI BÁO HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

  • Nghị định 87/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
  • Thông tư 22/2014/TT-BTC hướng dẫn Thủ tục hải quan điện tử khi sử dụng hệ thống VNACCS (thay thế cho thông tư 196/2012/TT-BTC)
  • Quyết định 988/QĐ-TCHQ năm 2014 về quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thương mại
  •  
  •  

 XUẤT NHẬP KHẨU HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG

KHAI BÁO HẢI QUAN

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA
THỦ TỤC KHAI BÁO HẢI QUAN

David Cuong 0908 020 812 - Mr. Kiem 0934 161 161